شرایط و قوانین

روش پرداخت :

روش پرداخت از طریق اشتراک گذاری لینک پرداخت و از طریق QR Code می‌باشد .

نحوه صدور و ارسال فاکتور :

نحوه صدور و ارسال فاکتور خرید توسط فروشنده انجام میگردد و شرکت کارن تعهدی برای ارائه فاکتور رسمی توسط فروشنده ندارد.
شرکت کارن تنها یک درگاه واسط برای مشتریان و فروشندگان می‌باشد .